Juridische bijstand bij strafzaken in heel Nederland

Strafrechtadvocaat van Rijthoven staat cliënten bij in velerlei strafzaken, bijvoorbeeld bij verdenking van (zware) misdrijven als moord, doodslag, geweldpleging, vernieling, verzet, meineed, valsheid in geschrifte, zedenmisdrijven, belediging, gijzeling, mishandeling, diefstal, afpersing, verduistering, bedrog, hennep- en Opiumwet zaken, verboden wapenbezit, rijbewijsteruggave enzovoorts.

Ook zaken samenhangend hieraan worden door hem behandeld, zoals ontnemingsvorderingen, arbeidsgeschillen, uithuisplaatsingen minderjarigen, klachtrecht gedetineerden, voorlopige invrijheidstelling, huisverbod, gedragsaanwijzing.

Hebt u bijstand nodig bij een strafrechtelijke juridische procedure, neem dan contact op via 0499-577 579 of stuur een email.

Consultatierecht

U bent aangehouden en wordt door de politie meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Dan wilt u dat er iemand is die u bijstaat. U hebt het recht om met een advocaat te overleggen voordat de politie u verhoort.

De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het politiebureau moet blijven dan voor het verhoor alleen. U wordt dan in verzekering gesteld. Ook dan hebt u recht op een advocaat.

 
De strafrechtpraktijk van strafrechtadvocaat Van Rijthoven is  bereikbaar voor consultatierecht. Bel 0499-577 579.
 
 
Strafzaken
Strafrechtadvocaat Van Rijthoven staat u bij als u juridisch advies nodig heeft, maar vertegenwoordigt u ook na een (zwaar) misdrijf. Hebt u een dagvaarding of tenlastelegging ontvangen, stuur deze dan op. Hij vraagt uw dossier op en bereid u tijdig voor op de zitting.
Juridische bijstand bij strafzaken in heel Nederland
Gefinancierde rechtshulp

Gefinancierde rechtshulp

Strafrechtadvocaat Van Rijthoven werkt op betalingsbasis tegen een uurtarief of vast tarief na voorafgaand overleg. Daarnaast werkt hij op basis van gefinancierde rechtshulp. Weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp? Kijk op de website van de Raad voor Rechtsbijstand voor meer informatie over inkomens- en vermogensnormen en andere criteria.

Over strafrechtadvocaat Van Rijthoven

Mr. F.A.J. van Rijthoven studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht. In 1992 begon hij zijn loopbaan als advocaat.

Van Rijthoven staat cliënten door heel Nederland bij. Zowel particulieren, ondernemers, jeugdigen als volwassenen. Zijn werkzaamheden verricht hij zowel op betalingsbasis als op toevoegingsbasis.

Hij heeft zich gespecialiseerd in strafzaken. Van Rijthoven is aangesloten bij de specialistenvereniging voor strafrechtadvocaten (www.nvsa.nl).

Hij heeft een aantal spraakmakende zaken behandeld, waarover kranten- en tijdschriftartikelen en een boek geschreven zijn.

Bijstand nodig bij uw strafzaak?

Neem contact op met strafrechtadvocaat Van Rijthoven. Zowel bij grote als kleine zaken staat hij u bij. Stuur voor juridisch advies een bericht.
 
Is uw dierbare aangehouden? Bel 0499-577 579 of stuur een emailbericht.