Over Advocaat Mr F.A.J. van Rijthoven

Neem contact op

Mr. Frank (F.A.J.) van Rijthoven studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit te Maastricht. In 1992 begon hij zijn loopbaan als advocaat bij het toenmalige advocatenkantoor Dijkmans & Partners te Bladel. In het kader van zijn driejarige beroepsopleiding tot advocaat behandelde mr. van Rijthoven zaken op meerdere rechtsgebieden. Door het behandelen van zaken op het vlak van verbintenissenrecht, faillissementen, personen- en familierecht, jeugdrecht, bestuursrecht en strafrecht ontstond er een voorkeur voor strafrecht en personen- en familierecht en mr. van Rijthoven is zich op deze laatste rechtsgebieden steeds meer gaan specialiseren. Na de start van zijn eigen praktijk kwam de nadruk steeds meer op het strafrecht te liggen. Inmiddels is mr. van Rijthoven ruim 25 jaar als advocaat werkzaam. Mr. F.A.J. van Rijthoven werkt binnen het kantoor alleen als advocaat. Hij is dus uw vaste aanspreekpunt, naast zijn vrouw die u vaak als eerste aan de kantoortelefoon zult krijgen. Zijn beiden telefonisch niet beschikbaar dan wordt u opgevangen door een telefoonservice waar u persoonlijk te woord gestaan wordt.

Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. F.A.J. van Rijthoven is als advocaat beëdigd en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten ( NOVA). Daarmee is mr. van Rijthoven ook onderworpen aan de voor advocaten geldende regelgeving (Wet- en regelgeving ). In het door de Orde gehouden rechtsgebiedenregister (Rechtsgebiedenregister ) is Advocaat Mr F.A.J. van Rijthoven ingeschreven voor de rechtsgebieden Strafrecht en Personen- en Familierecht en wat dit laatste betreft enkel het jeugdbeschermingsrecht Inschrijving rechtsgebiedenregister. Dit betekent dat mr. van Rijthoven jaarlijks minimaal 10 opleidingspunten op ieder rechtsgebied behaalt om zijn kennis en kunde voor u up-to-date te houden.


Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Advocaat Mr F.A.J. van Rijthoven is verder aangesloten bij de specialistenvereniging voor strafrechtadvocaten, de NVSA, die zich ten doel stelt om de deskundige
beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen te bevorderen ( NVSA).

Contact

Kwaliteit en evaluatie
Advocatenkantoor van Rijthoven spant zich voor u in, om voor u het beste resultaat uit uw zaak te halen. Door het jaarlijks volgen van verschillende cursussen, studie van wet en rechtspraak en overleg met collega’s is er een jarenlange ervaring in dit vak opgebouwd.


Mr. F.A.J. van Rijthoven heeft een aantal spraakmakende zaken behandeld, waarover kranten- en tijdschriftartikelen en zelfs een boek geschreven zijn. Verschillende cliënten zijn vanaf de start van onze praktijk cliënt gebleven en daar zijn wij dankbaar voor en trots op. Nieuwe cliënten komen vaak via mond-tot-mondreclame. Wij hopen ook u te verwelkomen.

Evaluatie

Als u na afsluiting van uw zaak de dienstverlening door ons kantoor en onze medewerkers wilt evalueren, kan dat middels het hier gelinkte  evaluatieformulier .  Wij hopen dat wij u tot uw tevredenheid hebben bijgestaan.

Klachtenregeling kantoor

Het kan zijn dat u niet tevreden over bent over onze dienstverlenging. Als advocaat is mr. van Rijthoven gebonden aan onder meer gedragsregels (Gedragsregels Advocatuur) en gehouden volgens de Verordening op de Advocatuur om een kantoorklachtenregeling te hebben, die u hier aantreft (Kantoorklachtenregeling). De kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor van Rijthoven is van toepassing op de overeenkomsten van opdracht die met mr. F.A.J. van Rijthoven zijn gesloten. 


Geschillencommissie Advocatuur

Advocatenkantoor van Rijthoven is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur voor het geval uw klacht na behandeling door de kantoor-klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgedaan. Hier vindt u het reglement voor de Geschillencommissie Advocatuur (Reglement GCA). 


De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is eveneens van toepassing op overeenkomsten van opdracht die met mr. F.A.J. van Rijthoven zijn gesloten. Bij
het indienen van een klacht bij deze commissie moet u een klachtengeld betalen. Zie voor meer informatie de navolgende link: Geschillencommissie Advocatuur.


Beroepsaansprakelijkheid

Ingeval van beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor van Rijthoven beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.  Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.


Derdengelden

Voor de tijdelijke bewaring van derdengelden houdt het kantoor een Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor van Rijthoven aan. Neem in geval van een overboeking naar deze stichting contact met het kantoor op over het bankrekeningnummer. 

Contact