Gefinancierde rechtshulp en juridische bijstand bij strafzaken in heel Nederland

Advocaat Mr F A J van Rijthoven staat u in heel Nederland bij als u juridisch advies nodig heeft, maar vertegenwoordigt u ook bij een verdenking van een (zwaar) misdrijf. Hebt u een dagvaarding of tenlastelegging ontvangen, stuur deze dan op. Van Rijthoven vraagt uw dossier op en bereidt u tijdig voor op de zitting. Van Rijthoven staat u bij op betalingsbasis of op basis van gefinancierde rechtshulp. Als u Van Rijthoven zelf betaald kunnen we bij aanvang van de werkzaamheden een afspraak maken, zodat u weet wat de financiële gevolgen zijn. Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, kan Van Rijthoven voor u een aanvraag indienen. Van Rijthoven neemt deel aan de High Trust regeling voor de Raad van Rechtsbijstand. Informatie over de inkomens en vermogensnormen, vindt u via de onderstaande link naar de Raad voor Rechtsbijstand. Hierbij vindt u informatie over de door u zelf bij te dragen rechtsbijdrage. Bij sommige gemeenten worden bijzondere bijstand verstrekt voor de betaling van die eigen bijdrage.

Contact

Consultatierecht

U bent aangehouden en wordt door de politie meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Voordat u door de politie voor de eerste keer wordt verhoort, hebt u recht op consultatiebijstand. Dit consultatierecht, het recht om met uw advocaat te overleggen voordat de politie u verhoort, is van groot belang. Doet u dus nooit afstand van dit recht. U hebt ook recht voor consultatiebijstand als u uitgenodigt word voor een verhoor.


De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het politiebureau moet blijven dan voor het verhoor alleen. U wordt dan in verzekering gesteld. Ook dan heeft u recht op een advocaat en het is altijd verstandig er een in handen te nemen. In deze onzekere, emotionele tijd, wilt u natuurlijk dat u door een adequate advocaat wordt bijgestaan. Neem contact op met Advocaat Mr F A J van Rijthoven in Oirschot voor een afspraak, advies of bijstand tijdens uw strafzaak.


Contact

Strafzaken

Advocaat Mr F A J van Rijthoven staat cliënten bij in velerlei strafzaken, bijvoorbeeld bij verdenking van (zware) misdrijven als moord, doodslag, geweldpleging, vernieling, verzet, meineed, valsheid in geschrifte, zedenmisdrijven, belediging, gijzeling, mishandeling, diefstal, afpersing, verduistering, bedrog, hennep- en Opiumwet zaken, verboden wapenbezit, rijden onder invloed, rijbewijsteruggave en meer.

Ook zaken zoals ontnemingsvorderingen, uithuisplaatsingen minderjarigen, klachtrecht gedetineerden, voorlopige invrijheidstelling, huisverbod, gedragsaanwijzing worden door Advocaat Mr F A J van Rijthoven behandeld.

Over strafrechtadvocaat Van Rijthoven

Mr. F.A.J. van Rijthoven studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht. In 1992 begon hij zijn loopbaan als advocaat. Van Rijthoven werkt binnen het kantoor alleen als advocaat. Hij is uw vaste aanspreekpunt. Uiteraard is Van Rijthoven aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en onderworpen aan de voor advocaten geldende regelgeving. Bij opdrachten is een klachtenregeling van toepassing die u hier aantreft: kantoorklachtenregeling. Advocatenkantoor Van Rijthoven is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur voor het geval uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld.

Van Rijthoven staat cliënten door heel Nederland bij. Zowel particulieren, ondernemers, jeugdigen als volwassenen. Zijn werkzaamheden verricht hij zowel op betalingsbasis als op toevoegingsbasis. Hij heeft zich gespecialiseerd in strafzaken. Van Rijthoven is aangesloten bij de specialistenvereniging voor strafrechtadvocaten (NVSA).Hij heeft een aantal spraakmakende zaken behandeld, waarover kranten- en tijdschriftartikelen en een boek geschreven zijn. Mr. F.A.J. van Rijthoven stelt het op prijs indien u uw ervaringen met hem en zijn kantoor deelt door invulling en toezending van een evaluatieformulier


Contact