Aangehouden of gedagvaard?

Bel strafrechtadvocaat Van Rijthoven

Bent u aangehouden wegens een strafbaar feit? Dan mag de politie u verhoren. De verklaring die u afgeeft tijdens dat verhoor, wordt als bewijs in uw zaak gebruikt. Laat u daarom altijd vooraf adviseren door een strafrechtadvocaat.

Voordat het verhoor plaatsvindt, heeft u het recht om eerst met een advocaat te overleggen. Dit heet consultatierecht. Een consult met een strafrechtadvocaat is in uw voordeel; een verklaring tijdens een verhoor kan namelijk tot veroordeling leiden. Dan wilt u zeker weten wat u wel en niet hoeft te zeggen tijdens uw verhoor. In de meeste gevallen is dit voor u kosteloos.

Jeugdrecht
Bent u jonger dan 18 jaar en wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan heeft u recht op een kosteloze advocaat. De kosten hoeft u dus niet zelf te betalen. De advocaat kan u ook bijstaan tijdens het politieverhoor.

Voorkeurs advocaat
U heeft de mogelijkheid een voorkeursadvocaat te kiezen. Geef op het politiebureau strafrechtadvocaat Van Rijthoven als uw voorkeursadvocaat op en hij bezoekt u op het bureau. Wilt u van advocaat veranderen? Vraag tijdens de loop van uw strafzaak advocaat Van Rijthoven  de verdediging over te nemen.
 

Strafzaken
Ook als u niet bent aangehouden maar wel rechtshulp nodig heeft bij een juridisch proces, staat strafrechtadvocaat Van Rijthoven voor u klaar. Bel strafrechtadvocaat Van Rijthoven op 0499-577 579 of stuur een bericht.

strafrechtadvocaat Van Rijthoven

De strafrechtpraktijk van strafrechtadvocaat Van Rijthoven is bereikbaar via 0499-577 579 of stuur een email naar mail@rijthoven.nl.